Over AG VESPA

AG VESPA is het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten in Antwerpen. Als expert en publieke ondernemer werken we aan een leefbare en aantrekkelijke stad door vastgoed-, onderhouds-, bouw- en stadsprojecten te realiseren.

Onze missie

We voeren toonaangevende bouwprojecten uit voor Antwerpen. We zorgen voor betaalbare woningen. Met het grond- en pandenbeleid vervangen we verwaarloosde panden door woningen en handelspanden om zo een impuls te geven aan de buurt. We (ver)bouwen ook tal van publieke gebouwen zoals kinderdagverblijven, scholen, politiekantoren, brandweervoorposten, musea, districtshuizen, sporthallen, zwembaden, culturele centra, bibliotheken, jeugdcentra, … en onderhouden en restaureren het stedelijk patrimonium zoals monumentale kerken en standbeelden. Duurzaamheid en sterke architectuur zijn onze grote aandachtspunten.

Daarnaast beheert AG VESPA een vastgoedportefeuille. Door verhuur, verkoop en onderhoud van panden en gronden genereren we opbrengsten die de stad inzet om haar beleid te realiseren.

Ook in strategische stadsprojecten spelen we vandaag een belangrijke rol. Door juridische, financiële en technische expertise te bundelen kunnen we de stad, haar dochters en private investeerders ondersteunen in de voorbereiding van complexe stadsprojecten. Vanuit een geïntegreerde visie nemen we ook de regie op van grotere gebiedsontwikkelingen zoals de Scheldekaaien, het Eilandje en de Groene Singel.

Door vastgoed-, onderhouds-, bouw- en stadsprojecten geïntegreerd op te nemen, kunnen we als bedrijf efficiënt, doelgericht, klantvriendelijk en transparant werken.

We wegen elk project af binnen de driehoek maatschappelijke relevantie, kwaliteit en rendabiliteit en streven naar een gezond en weloverwogen evenwicht.

1. MAATSCHAPPELIJK RELEVANT

Als publieke ontwikkelaar speelt het bedrijf in op maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen: demografie, duurzaamheid, ontwikkeling van stadsdelen, nood aan nieuwe woonvormen, … AG VESPA wil zo een proactieve, creatieve en stimulerende speler op de markt zijn. Op die manier vergroot de stad haar impact op een kwalitatief hoogstaande invulling van de schaarse ruimte, biedt de stad antwoorden op maatschappelijke uitdagingen en stimuleert ze de private markt om hetzelfde te doen. We willen met onze activiteiten een hefboomeffect realiseren op straat-, wijk- of stadsniveau.

2. KWALITATIEF

AG VESPA zet in op duurzaamheid, ecologisch bouwen, toonaangevende architectuur en stedenbouw, samenwerking en betaalbaarheid. Het vastgoed dat we beheren, moet uitgroeien tot een referentie inzake kwaliteit waar de stad trots op kan zijn.

3. RENDABEL

Bij elk project dat we realiseren, analyseren we het financieel rendement. AG VESPA heeft een bedrijfseconomische organisatievorm. We streven een gezonde financiële balans na door onder andere met marktconforme prijzen te werken, een rendabele vastgoedportefeuille uit te bouwen en op zoek te gaan naar nieuwe financiële middelen en vormen van samenwerking.


Zo bouwen we elke dag verder aan de stad van morgen.

Bezoek onze website

AG VESPA

 Paradeplein 25
  2018 Antwerpen

 03 259 28 10

 03 259 28 11

 agvespa@antwerpen.be

 http://www.agvespa.be

 BTW nr 0267402076

Bereken route

Contacteer ons